Privacybeleid


Gegevensverwerking
Als je je registreert voor persoonlijke diensten zoals de nieuwsbrief, tickets aanschaft in onze ticketshop of een order in onze webshop dan worden persoonlijke gegevens verzameld zoals naam, adres, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Indien nodig worden ook betaalgegevens verzameld.

Wij gebruiken deze persoonlijke data uitsluitend voor toegang tot de betreffende diensten waar registratie of betalingen aan verbonden zijn. De gegevens worden alleen opgevraagd en verwerkt binnen de grenzen van de overeenkomst die we met je aan gaan. Ook worden persoonsgegevens verwerkt als dit noodzakelijk is om een op ons rustende wettelijke verplichting na te komen.

 

Camerasystemen
Tijdens je bezoek aan onze winkel kan het zijn dat onze veiligheidscamera’s jouw aanwezigheid registreren. Daarvoor hebben we een gerechtvaardigd belang. Wij doen dit voor de veiligheid van bezoekers, personeel en onze gebouwen. Er worden geen persoonlijke gegevens gekoppeld aan deze camerabeelden.

 

Delen van gegevens met derden
Je informatie kan verstrekt worden aan derden wanneer:
- je daar zelf toestemming voor geeft;
- deze informatie niet tot jou als persoon kan worden herleid / is geanonimiseerd;
- dat moet op grond van de wet;
- dat nodig geacht is voor het uitvoeren van een overeenkomst met je
- daar een gerechtvaardigde reden voor is.

Het betreft hier de leverancier van het boekingssysteem en de nieuwsbrief.

Zonder je toestemming worden jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekt voor marketing doeleinden.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. VVV Amersfoort zorgt er voor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt en met alle partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit houdt in dat organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om je te kunnen verzekeren dat je privacy geborgd is.

 

Optimaliseren website
Om onze website te blijven verbeteren en optimaliseren maken wij gebruik van het softwaresysteem Hotjar. Het optimaliseren van onze website is een continu proces en wij vernemen graag wat je van onze website vindt. Door middel van een waarderingsknop kan je ons laten weten hoe je de website ervaart. Deze functie is geheel anoniem. Ook maakt het programma een anonieme opname van de uitgevoerde handelingen van een gebruiker op onze website. In deze opname is enkel onze website te zien. De opnames worden gebruikt als hulpmiddel om voor ons inzichtelijk te maken of de website duidelijk is. Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en worden enkel gebruikt met als doel onze website verbeteren. Alle gegevens blijven binnen de VVV. 

 

Bewaartermijnen
Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat je ons vraagt om je gegevens te verwijderen. Persoonsgegevens met betrekking tot boekingen met financiële en fiscale gegevens worden 7 jaar bewaard.  De camerabeelden van de winkel worden twee weken bewaard en daarna automatisch gewist (tenzij er sprake is van een calamiteit in een bepaalde periode, dan worden beelden incidenteel langer bewaard).

 

Rechten
Op 25 mei 2018 zijn de regels verder aangescherpt met betrekking tot gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mochten je gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, heb je het recht te vragen dat deze gegevens verwijderd worden. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst. Wil je dat wij jouw gegevens verwijderen uit ons systeem? Mail dan naar info@vvvamersfoort.nl o.v.v. ‘Verwijder mijn gegevens van 'www.vvvamersfoort.nl’ en geef in deze mail in ieder geval je achternaam en het mailadres waarmee je jezelf had ingeschreven op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Aan de hand van deze gegevens kunnen we je opzoeken en je gegevens verwijderen. Alle gegevens worden verstuurd via een SSL-verbinding.

Andere rechten die je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt, zijn de rechten op inzage of wijziging van je persoonsgegevens of het recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je van één van deze rechten gebruik maken, mail dan naar info@vvvamersfoort.nl

 

Klachten
Mocht je vinden dat wij ons niet aan de geldende privacyregelgeving houden, dan helpen wij je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 4 maart 2021. VVV Amersfoort behoudt zich het recht voor dit privacystatement te wijzigen en te actualiseren.

 

Vragen, verzoeken en klachten
Heb je een vraag, mededeling of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van persoonsgegevens door VVV Amersfoort? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 033-4654999 of stuur een e-mail naar info@vvvamersfoort.nl

VVV Amersfoort gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Bekijk ons cookiebeleid.