Koppelpoort

De Koppelpoort is een stadspoort in Amersfoort. Het is een combinatie van een land- en waterpoort.De Eem begint hier officieel. De poort werd tussen 1380 en 1425 gebouwd als onderdeel van de tweede stadsmuur. De gehele muur was rond 1450 voltooid.

De naam is waarschijnlijk afgeleid van het Oost-middelnederlandse woord 'coppel' wat gemeenschappelijke weide betekent. Het gebied buiten de Koppelpoort was een gemeenschappelijk gebied. De naam duidt dus niet op het feit dat de poort twee functies heeft. De Koppelpoort kon worden gesloten door middel van een dubbele tredmolen. Deze functioneerd nog steeds.