Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Stedenbouw en ecologie, Rob Voerman vertelt over zijn kunst

Stedenbouw en ecologie
Binnen het oeuvre van Rob Voerman (Deventer, 1966) speelt architectuur een prominente rol. Speciaal voor de tentoonstelling Stadsbeelden maakte hij een monumentale maquette waarvan de vormgeving refereert aan gebouwen, maar die tegelijkertijd zuiver sculpturale eigenschappen en kwaliteiten bezit.

Van Los Angeles tot Amersterdam
Voerman is een veelzijdig kunstenaar: hij vervaardigt grafiek, sculpturen, maquettes, schilderijen, foto’s en installaties. Zijn ruimtelijke projecten realiseert Rob Voerman in tentoonstellingsruimten over de hele wereld. Zoals in het MoMa in New York, Hammer Museum in Los Angeles en het Stedelijk Museum Amsterdam.

Stedenbouw en ecologie
Terugkerende thema’s in het werk van Rob Voerman zijn stedenbouw en ecologie. Voerman lijkt een kritisch standpunt in te nemen ten opzicht van de wijze waarop het moderne menselijke bestaan van invloed is op de leefomgeving.

Stadsbeelden
Voerman is een van de acht kunstenaars die exposeert in de tentoonstelling Stadsbeelden in Museum  Flehite. In Stadsbeelden is te zien dat de stad in al zijn facetten ook vandaag de dag een interessant en geliefd thema is voor veel kunstenaars. Speciaal voor deze expositie maakt Rob een grote lichtbak van Ancestor City. Dit is het begin van een serie nieuwe werken.

Mini-lezing en rondleiding
Tijdens de mini-lezing en rondleiding vertelt Voerman wat zijn drijfveren zijn, hoe hij werkt en hoe hij over de hele wereld op maat gemaakte, specifieke  installaties bouwt.  Ook de thema’s die hij met zijn werk weet te verbinden worden besproken.

Datum en tijd: Zaterdag 20 april om 13.30 uur
Aanmelden: Stuur een mail naar info@museumflehite.nl o.v.v.  ‘Rob Voerman’ 
Kosten: De mini-lezing en  rondleiding zijn gratis bij museumbezoek